Hoe werkt de Wingerd?

Wij zijn er als een cliënt, thuis of op een afdeling buiten ons centrum, niet meer de zorg en aandacht kan krijgen die hij nodig heeft. Ook staan wij klaar voor huisartsen en specialisten uit de regio, als zij onze kennis en ervaring willen gebruiken voor cliënten buiten de Wingerd.

Cliënten die worden opgenomen krijgen een eigen kamer op één van de vier units van het centrum. De keuze van de unit hangt onder meer samen met de eerste inschatting wat iemand aan begeleiding en verzorging nodig heeft. De behandeling kan in drie fasen worden onderscheiden en bestaat globaal uit:

  • observatie & diagnostiekfase
  • behandelfase
  • een fase waarin gekeken wordt welke voorziening en zorg iemand nodig heeft

Behandelmethode en aanpak
De behandeling gebeurt op een gestructureerde wijze (integratieve reactivatie en rehabilitatie methode van dr. Ton Bakker). Ook willen we zoveel mogelijk aansluiten bij wensen, gewoonten, voorkeuren en belevingswereld van onze cliënten (personalised care). Hierbij hebben we speciale aandacht voor een goede dosering van prikkels uit de omgeving. Tenslotte zullen we waar mogelijk de familie en mantelzorgers ondersteunen en begeleiden hoe om te  gaan met hun zieke naaste en zijn of haar gedrag.

Therapie en expertise
Er zijn diverse therapievormen (zoals psychomotore therapie, verschillende psychologische therapieën, fysiotherapie en ergotherapie), die individueel of in groepsverband gegeven kunnen worden. Daarnaast is er psychiatrische expertise beschikbaar. Omdat voor deze cliënten een zinvolle en plezierige daginvulling een onmisbare schakel is, is er ook een dagbestedingscoach beschikbaar.

Nieuws

Optreden 30 juni 'Muziek in Beeld' in De Honinghoeve vervalt

Op vrijdag 30 juni (15.00 - 16.30 uur) zal de geplande activiteit in de Brasserie 'Muziek in Beel...

Lees meer >


3 oktober: Waalboog-LUX-congres Dementie

Dementie is één van de grootste maatschappelijke problemen van dit moment. Het...

Lees meer >